தொலைக்காட்சி பாவனைக்கு Youtube தரும் வசதி

தொலைக்காட்சி பாவனைக்கு Youtube தரும் வசதி

youtube_002
தொழில்நுட்பம்
தொலைக்காட்சியை கணனின் மானிட்டராக மாற்றிக் கொள்ளும் வசதி வந்து விட்டது. ஆனால் கணனியின் மானிட்டருக்குப் பழக்கப் பட்டவர்களுக்கு தொலைக்காட்சி திரையில் மெனுவைப் பார்த்துப் பயன்படுத்துவது சிக்கலாக இருக்கலாம். ஆனால் தொலைக்காட்சி திரையில் யூடியூப் வீட்டியோக்களைப் பார்க்க விரும்பினால் இந்தப் ...
Comments Off on தொலைக்காட்சி பாவனைக்கு Youtube தரும் வசதி