தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை மாற்ற நவீன தொழில்நுட்பம்

தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை மாற்ற நவீன தொழில்நுட்பம்

technology_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
தொலைக்காட்சிகளை தொலைவிலிருந்து இயக்கும் ரிமோர்ட் கன்ரோலர்களுக்கு விரைவில் விடை கொடுக்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. அதாவது BBC நிறுவனமானது புதிய வகை ஹெட்செட் ஒன்றினை உருவாக்குவது தொடர்பில் பரிசோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இந்த ஹெட்செட்களினால் மனிதர்களின் மூளையின் ரசனையினை ...
Comments Off on தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை மாற்ற நவீன தொழில்நுட்பம்