தொடத் தொட மலர்வது பூ மட்டுமல்ல……..!! பெண்களும் தான்………!!

தொடத் தொட மலர்வது பூ மட்டுமல்ல……..!! பெண்களும் தான்………!!

07-1381140645-sex-kamasutra-9-600-300x225
அந்தரங்கம்
உணர்ச்சிகள் என்பது படுக்கை அறையில் முக்கிய அம்சம். ஒவ்வொரு உறுப்பும் மலரும் வகையில் தொடுவதற்கு கலைநயமும், கற்பனை வளமும் தேவை. கண்களால் பார்ப்பது, கைகளால் மென்மையாக தடவுதல், இறகு, , பூக்களால் தீண்டுதல் என பலவித மென்மையாக தடவுதல் ...
Comments Off on தொடத் தொட மலர்வது பூ மட்டுமல்ல……..!! பெண்களும் தான்………!!