தை இப்போது நினைத்தாலும் அழுகை வருகிறது : நடிகை வித்யா பாலன்

தை இப்போது நினைத்தாலும் அழுகை வருகிறது : நடிகை வித்யா பாலன்

balan-600x300
Cinema News Featured
அ நடிப்பிலும், அழகிலும் மெருகேறிக்கொண்டிருக்கிறார், நடிகை வித்யா பாலன். முதலில் இவரது திரை உலக வாழ்க்கை போராட்ட களமாக இருந்தாலும் இப்போது புகழின் உச்சத்தில் இருக்கிறார். வித்யா பாலன் கடந்து வந்த பாதையை பற்றி அவரிடம் கேட்போம்! தொடக்கத்தில் ...
Comments Off on தை இப்போது நினைத்தாலும் அழுகை வருகிறது : நடிகை வித்யா பாலன்