தேனுடன் எள் சேர்த்து சாப்பிட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

தேனுடன் எள் சேர்த்து சாப்பிட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

honey_seasme_002-300x179
மருத்துவம்
ஆரோக்கிய சத்துக்களை தன்னுள் உள்ளடக்கிய தேனுடன் எள்ளை கலந்து சாப்பிடும்போது உடல் ஆரோக்கியம் நன்கு மேம்படும். ஏனெனில் எள் தோல் முடி உடலுக்கு நல்ல உறுதியை அளித்து, ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கிறது. தாமிரச்சத்து, மக்னீசியம், சுண்ணாம்புசத்து, இரும்பு, ஜிங்க், ...
Comments Off on தேனுடன் எள் சேர்த்து சாப்பிட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?