தேங்காய் எண்ணெயில் வாய் கொப்பளிக்கலாமா?

தேங்காய் எண்ணெயில் வாய் கொப்பளிக்கலாமா?

caab375c-6b81-4c0b-81bf-505ab1746c3b_S_secvpf
மருத்துவம்
எண்ணெய்களை கொண்டு வாய் கொப்பளித்தால் நுண்ணுயிரிகள் வெளியேறி வாய் ஆரோக்கியம் மட்டுமின்றி, உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும். இதுவரை நல்லெண்ணெய்யில் மட்டுமே வாய் கொப்பளித்து வந்தோம், ஆனால் தேங்காய் எண்ணெயிலும் வாய் கொப்பளிக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெயில் வாய் கொப்பளிப்பதால் பல்வேறு ...
Comments Off on தேங்காய் எண்ணெயில் வாய் கொப்பளிக்கலாமா?