தெரிவித்துள்ளார்.

தெரிவித்துள்ளார்.

dinosar-300x171
பல்சுவை
டைனோசர்களின் மிகப்பெரிய அழிவுக்கு ஓரின சேர்க்கையே காரணம் – பிரபல விஞ்ஞானி தகவல் டைனோசர்களின் மிகப்பெரிய அழிவுக்கு ஓரின சேர்க்கையே காரணம் என பிரபல விஞ்ஞானி லூயிஸ் தெரிவித்துள்ளார். சுமார் 6.6 கோடி ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமியில் ...
Comments Off on டைனோசர்களின் மிகப்பெரிய அழிவுக்கு ஓரின சேர்க்கையே காரணம் என பிரபல விஞ்ஞானி லூயிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.