தெரியுமா?... omg

தெரியுமா?… omg

gold_toilet_001-w245
வினோதங்கள்
நியூயார்க் நகரின் குகென்ஹெய்ம் அருங்காட்சியகத்தில் 18 காரட் தங்கத்திலான கழிப்பறை திறக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தாலியக் சிற்பி மௌரிஸியோ கேட்டெலான் (55) உருவாக்கியுள்ள இந்த கழிப்பறைக்கு அமெரிக்கா என பெயர்வைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த கழிப்பறை குகென்ஹெய்ம் அருங்காட்சியகத்தில் ...
Comments Off on அடக்கடவுளே கழிப்பறையைக் கூட தங்கத்தினால் செய்திருக்காங்க… இது எங்கே தெரியுமா?…