தென்னிந்தியாவில் இன்னும் நம்பர் 1… நயன்தாராதான்

தென்னிந்தியாவில் இன்னும் நம்பர் 1… நயன்தாராதான்

nayan4-600x300
Cinema News Featured
2014 & 2015 ம் ஆண்டில் பிரபல நிறுவனம் ஒன்று எடுத்த சர்வே முடிவுகளில் தென்னிந்தியாவிலேயே, மிக அதிகமாக சம்பாதிக்கும் 10 பணக்கார நடிகைகள் இவர்கள் தான் என்று கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியலிட்டு இருக்கிறது. நடித்த படங்கள், விளம்பரங்கள், மார்க்கெட் ...
Comments Off on தென்னிந்தியாவில் இன்னும் நம்பர் 1… நயன்தாராதான்

nayan4-600x300
Cinema News Featured
2014 & 2015 ம் ஆண்டில் பிரபல நிறுவனம் ஒன்று எடுத்த சர்வே முடிவுகளில் தென்னிந்தியாவிலேயே, மிக அதிகமாக சம்பாதிக்கும் 10 பணக்கார நடிகைகள் இவர்கள் தான் என்று கீழ்க்கண்டவாறு பட்டியலிட்டு இருக்கிறது. நடித்த படங்கள், விளம்பரங்கள், மார்க்கெட் ...
Comments Off on தென்னிந்தியாவில் இன்னும் நம்பர் 1… நயன்தாராதான்