தூக்கம் வருவதற்கு எளிய டிப்ஸ்கள்

தூக்கம் வருவதற்கு எளிய டிப்ஸ்கள்

6a8f1f2f-1635-45d5-8123-3a99e284826d_S_secvpf-300x225-615x461
மருத்துவம்
ஒவ்வொரு மனிதனும் தினமும் ஆறு முதல் எட்டு மணி நேரம் வரை ஆழ்ந்து சுகமாக தூங்க வேண்டும். இப்படி நன்கு தூங்கி எழுந்தால் தான் விழித்திருக்கும் 16 மணி நேரத்தில் மனமும் உடலும் திறமையுடன் செயல்படும். எனவே இரவில் ...
Comments Off on தூக்கம் வருவதற்கு எளிய டிப்ஸ்கள்