தூக்கம் குறைந்தால் செக்ஸ் வாழ்க்கை பாதிக்கும்

தூக்கம் குறைந்தால் செக்ஸ் வாழ்க்கை பாதிக்கும்

Dormire-abbracciati-e1426543703738-830x563-615x417
அந்தரங்கம்
டீன்ஏஜ் இளைஞர்களுக்கு 7 மணி நேரம் தூக்கம் போதும் என்கின்றனர் அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள். 5 மணி நேரத்துக்கும் குறைவாக தூங்கினால் செக்ஸ் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் என்றும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.அமெரிக்காவின் உடா மாநிலத்தில் உள்ள பிர்காம் யங் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர் ...
Comments Off on தூக்கம் குறைந்தால் செக்ஸ் வாழ்க்கை பாதிக்கும்

sex-life-couple-101013-300x200
அந்தரங்கம்
டீன்ஏஜ் இளைஞர்களுக்கு 7 மணி நேரம் தூக்கம் போதும் என்கின்றனர் அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள். 5 மணி நேரத்துக்கும் குறைவாக தூங்கினால் செக்ஸ் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் என்றும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.அமெரிக்காவின் உடா மாநிலத்தில் உள்ள பிர்காம் யங் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர் ...
Comments Off on தூக்கம் குறைந்தால் செக்ஸ் வாழ்க்கை பாதிக்கும்