தூக்கத்தில் பல செக்ஸ் கனவுகள் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்..?

தூக்கத்தில் பல செக்ஸ் கனவுகள் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்..?

2-1-300x174-300x174
அந்தரங்கம்
  ஒரு டாக்டர் டீன் ஏஜ் ஆண்களுக்கு பதில் அளிக்கிறார் எல்லோரும் படித்து தெரிந்து கொள்ளவும். ஹலோ டாக்டர், நான் டீன் ஏஜ் பருவத்தில் உள்ளேன். எனக்கு தூங்கும்போது விந்து வெளியேறுகிறது. இது வாரத்துக்கு இரண்டு மூன்று முறை ...
Comments Off on தூக்கத்தில் பல செக்ஸ் கனவுகள் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்..?