துக்கத்தில் இருந்து மகிழ்ச்சிக்கு மாறிய நடிகர்!

துக்கத்தில் இருந்து மகிழ்ச்சிக்கு மாறிய நடிகர்!

Tamil actor Simbu donating money to Slumdog Millionaire star Rubina. Photo: FilmiTadka.
ஹாட் கிசு கிசு
விண்ணைத்தாண்டிய நடிகருக்கு நீண்ட காலமாக எந்த படமும் வெளியாகவில்லையாம். இவர் நடித்த படம் ஒன்று ரிலீஸ் தேதி அறிவித்து அறிவித்து தள்ளி போனதாம். இதனால் நடிகர் துக்கத்தில் இருந்தாராம். பின்னர் அந்தப் படத்தை அவருடைய அப்பாவே வாங்கி வெளியிட ...
Comments Off on துக்கத்தில் இருந்து மகிழ்ச்சிக்கு மாறிய நடிகர்!

simbu7-600x300
ஹாட் கிசு கிசு
acவிண்ணைத்தாண்டிய நடிகருக்கு நீண்ட காலமாக எந்த படமும் வெளியாகவில்லையாம். இவர் நடித்த படம் ஒன்று ரிலீஸ் தேதி அறிவித்து அறிவித்து தள்ளி போனதாம். இதனால் நடிகர் துக்கத்தில் இருந்தாராம். பின்னர் அந்தப் படத்தை அவருடைய அப்பாவே வாங்கி வெளியிட ...
Comments Off on துக்கத்தில் இருந்து மகிழ்ச்சிக்கு மாறிய நடிகர்!