.தீர்ப்பு.

.தீர்ப்பு.

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (10)
Cinema News
இயக்குனர் சேரன் நீண்ட நாட்களாக எந்த ஒரு படத்தையும் இயக்கவில்லை. இவர் குடும்ப பிரச்சனைகளில் இருந்து தற்போது தான் மீண்டு வந்துள்ளார். இந்நிலையில் இவர் சினிமா டூ ஹோம் என்ற நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தினார், இதன் மூலம் புதுப்படங்களை ...
Comments Off on இயக்குனர் சேரன் மகளுக்கு பிடிவாரண்ட்- கோர்ட் அதிரடி தீர்ப்பு