திரைப்படங்களில் இடம்பெறும் ஆபாசக் காட்சியில் உள்ள‍படி தம்பதிகள் உடலுறவில் ஈடுபடலாமா?

திரைப்படங்களில் இடம்பெறும் ஆபாசக் காட்சியில் உள்ள‍படி தம்பதிகள் உடலுறவில் ஈடுபடலாமா?

cute couple kissing, love making (6)
அந்தரங்கம்
ஆபாச திரைப்படங்களில் இடம்பெறும் ஆபாசக் காட்சியில் உள்ள‍ படி தம்பதிகள் உடலுறவில் ஈடு படலாமா? ஆபாச ஆங்கிலப் படங்களின் இடம்பெறும் உடலுறவு முறை களின் படி உறவு கொள்ளலா மா? இல்லை அதெல்லாம் அறுவருப்பானதில்லையா? உடல் நலத் தைப் ...
Comments Off on திரைப்படங்களில் இடம்பெறும் ஆபாசக் காட்சியில் உள்ள‍படி தம்பதிகள் உடலுறவில் ஈடுபடலாமா?