திருமணம் ஆனவர்கள் மட்டுமே இந்த பதிவை படிக்க வேண்டும்

திருமணம் ஆனவர்கள் மட்டுமே இந்த பதிவை படிக்க வேண்டும்

original
அந்தரங்கம்
திருமணம் ஆனவர்கள் துணையுடன் உடலுறவு ஈடு படுவது குறித்த பதிவு இது வாய்ப்புகள் அமையாது, நாம் தாம் உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என சூப்பர் ஸ்டாரே கூறினாலும். சிலசமயங்களில் தானாகவே வாய்ப்புகள் அ மைவதும் உண்டு. கடின உழைப்பை தாண்டி, ...
Comments Off on திருமணம் ஆனவர்கள் மட்டுமே இந்த பதிவை படிக்க வேண்டும்