திருமணமான 10 ஆண்களில் 3 ஆண்கள் மாமியாருடன் இரகசிய உடலுறவில் ஈடுபடுகின்றனர்!!

திருமணமான 10 ஆண்களில் 3 ஆண்கள் மாமியாருடன் இரகசிய உடலுறவில் ஈடுபடுகின்றனர்!!

Article_6_interracial(1)
சமூக சீர்கேடு
கணவர்களில் ஆறில் ஒருவருக்கு மனைவியை விட மாமியார்தான் கவர்ச்சியானவராக தெரிகிறார்கள் என ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள பிரிட்டிஷ் ஃபேஷன் ஹவுஸ் என்கின்ற அமைப்பு புதிதாக திருமணமான 1500 ஆண்களிடம் ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியது. அந்த ஆய்வில் ...
Comments Off on திருமணமான 10 ஆண்களில் 3 ஆண்கள் மாமியாருடன் இரகசிய உடலுறவில் ஈடுபடுகின்றனர்!!