திருமணமான மருத்துவபீட மாணவியை அழைத்து முன்னாள் காதலன் செய்த காமக் கழியாட்டம்!! காதலன் கைது

திருமணமான மருத்துவபீட மாணவியை அழைத்து முன்னாள் காதலன் செய்த காமக் கழியாட்டம்!! காதலன் கைது

58356197dead_body_lady_001
சமூக சீர்கேடு
முன்னாள் காதலியான பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவப் பீடத்தில் பயிலும் மாணவியின் புகைப்படத்தை விளம்பரமாக வடிவமைத்து இணையத்தளத்தில் வெளியிட்ட இறுதியாண்டு மாணவனை காவற்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் மருத்துவப் பீட இறுதியாண்டு மாணவனே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கேகாலை ...
Comments Off on திருமணமான மருத்துவபீட மாணவியை அழைத்து முன்னாள் காதலன் செய்த காமக் கழியாட்டம்!! காதலன் கைது