திருமணமானதும் நிர்வாண போட்டோ எடுத்துக் கொள்ளும் தம்பதியர்கள்!

திருமணமானதும் நிர்வாண போட்டோ எடுத்துக் கொள்ளும் தம்பதியர்கள்!

திருமணமானதும் நிர்வாண போட்டோ எடுத்துக் கொள்ளும் தம்பதியர்கள்!
திருமணமானதும் சீன ஜோடிகள் செய்யும் முதல் காரியம் என்ன தெரியுமா… ‘முதலிரவுதானே’ என்று கேட்டு விடாதீர்கள். அதற்கு முன்பே, இந்த ஜோடிகள் நேராக ஸ்டுடியோக்களுக்குப் போகிறார்களாம். நிர்வாணமாக போஸ் கொடுத்து புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொள்கிறார்களாம். ஏன் இந்த விபரீதம்? ...
Comments Off on திருமணமானதும் நிர்வாண போட்டோ எடுத்துக் கொள்ளும் தம்பதியர்கள்!

திருமணமானதும் நிர்வாண போட்டோ எடுத்துக் கொள்ளும் தம்பதியர்கள்!
திருமணமானதும் சீன ஜோடிகள் செய்யும் முதல் காரியம் என்ன தெரியுமா… ‘முதலிரவுதானே’ என்று கேட்டு விடாதீர்கள். அதற்கு முன்பே, இந்த ஜோடிகள் நேராக ஸ்டுடியோக்களுக்குப் போகிறார்களாம். நிர்வாணமாக போஸ் கொடுத்து புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொள்கிறார்களாம். ஏன் இந்த விபரீதம்? ...
Comments Off on திருமணமானதும் நிர்வாண போட்டோ எடுத்துக் கொள்ளும் தம்பதியர்கள்!