திருமணத்துக்கு முன்பே `தேனிலவு’!- பரவிவரும் பகீர்’ கலாசாரம்..!!

திருமணத்துக்கு முன்பே `தேனிலவு’!- பரவிவரும் பகீர்’ கலாசாரம்..!!

01-21-300x199
அந்தரங்கம்
24 வயதாகும் சிம்ரன் பரிஜா அழகுப் பெண். அதிர்ஷ்டசாலிப் பெண்ணும் கூட. ஆம், சுவீடனில் முற்றிலும் இலவசமாக எம்.பி.ஏ. படிக்க `ஸ்காலர்ஷிப்’ கிடைத்திருக்கிறது இவருக்கு. “இதற்கு மேல் பெரிதாக ஒன்றை நான் கேட்க முடியாது. இந்த வாய்ப்புக் குறித்து ...
Comments Off on திருமணத்துக்கு முன்பே `தேனிலவு’!- பரவிவரும் பகீர்’ கலாசாரம்..!!