திருமணத்திற்குப் பின் எழும் ஏழு “எழரை”கள்!

திருமணத்திற்குப் பின் எழும் ஏழு “எழரை”கள்!

07-1423313813-1commonprobs
பல்சுவை
காபியை சுவைக்க எப்படி பாலில் சர்க்கரையும், காபித் தூளும் சரியான விகிதத்தில் கலந்திருக்க வேண்டுமோ, அதேப்போல தான் ஓர் திருமண பந்தம் இனிமையாய் அமைய நல்லது, கெட்டது என இரண்டும் கலந்திருக்கும். ஆனால், தொடக்கத்தில் எதுமே ஏற்றுக் கொள்ள ...
Comments Off on திருமணத்திற்குப் பின் எழும் ஏழு “எழரை”கள்!