திருப்பி

திருப்பி

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (11)
Cinema News
ஜெயம் ரவி கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு மிகவும் வருத்தத்தில் இருந்தார். ஏனெனில் ஆரம்பத்தில் தொடர் வெற்றியை ருசித்து விட்டு அடுத்தடுத்து பல தோல்விகளையும் சந்தித்தார். ஒரே ஒரு வெற்றிக்காக பல வருடம் போராட, அதற்கு பலனாக கடந்த ...
Comments Off on ஜெயம் ரவி வாழ்க்கையை திருப்பி போட்ட நாள்?