திருடிவிட்டேன்…இந்தாங்க புகைப்படம்

திருடிவிட்டேன்…இந்தாங்க புகைப்படம்

thif_appologyletter_001
வினோதங்கள்
சைபீரியாவில் திருடன் ஒருவன் திருடிய வீட்டில் மன்னிப்பு கடிதத்தையும், தனது புகைப்படத்தையும் விட்டுச்சென்றுள்ளது விநோதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சைபீரியாவின் புரோகோப்வெஸ்க்(Prokopyevsk) நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டிற்கு திருடச்சென்ற திருடன், அங்கிருந்த ஒரு சங்கிலியையும், சில சிகரெட் பாக்கெட்டுகளையும் திருடியுள்ளார். பின்னர், ...
Comments Off on திருடிவிட்டேன்…இந்தாங்க புகைப்படம், மன்னிப்பு கடிதம்: விநோத திருடன்

திருடிவிட்டேன்…இந்தாங்க புகைப்படம், மன்னிப்பு கடிதம்: விநோத திருடன்
சைபீரியாவில் திருடன் ஒருவன் திருடிய வீட்டில் மன்னிப்பு கடிதத்தையும், தனது புகைப்படத்தையும் விட்டுச்சென்றுள்ளது விநோதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சைபீரியாவின் புரோகோப்வெஸ்க்(Prokopyevsk) நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டிற்கு திருடச்சென்ற திருடன், அங்கிருந்த ஒரு சங்கிலியையும், சில சிகரெட் பாக்கெட்டுகளையும் திருடியுள்ளார். பின்னர், ...
Comments Off on திருடிவிட்டேன்…இந்தாங்க புகைப்படம், மன்னிப்பு கடிதம்: விநோத திருடன்