தினசரி எத்தனை முத்தம் கொடுக்கறீங்க?

தினசரி எத்தனை முத்தம் கொடுக்கறீங்க?

sex-twice-a-week-300x174
அந்தரங்கம்
அன்பை வெளிப்படுத்தும் ஆயுதம் முத்தம். முத்தத்திற்கு முடிவு இல்லை என்கின்றனர் காதலர்கள். சிறியதோ பெரியதோ முத்தம் வெளிப்படுத்தும் உண்மை ஒன்றுதான் அது அன்பின் மொழி. காதலில் முத்தத்தின் பங்கு முக்கியமானது. முத்தமிடுவதன் மூலம் உடலின் தேவையற்ற கலோரி எரிக்கப்படுகிறது ...
Comments Off on தினசரி எத்தனை முத்தம் கொடுக்கறீங்க?