தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்க சில வழிகள்

தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்க சில வழிகள்

1427949708infriarity-615x409
மருத்துவம்
நீங்கள் அழகு என்பதை முதலில் நீங்கள் நம்புங்கள். நிறத்திற்கும் அழகிற்கும் சம்பந்தமில்லை என்பதை ஏற்றுகொள்ளுங்கள். யாரும் சொன்னாலும் ரசித்தாலும் தான், நான் அழகு என்று நினைப்பதை நிறுத்துங்கள். உங்களை நீங்களே ரசிக்க தொடங்குங்கள். 2. எந்த மொழி சரளமாக ...
Comments Off on தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்க சில வழிகள்