தாய்மை அடைவதை தடை செய்யும் கர்ப்பப்பை திசுக்கள்

தாய்மை அடைவதை தடை செய்யும் கர்ப்பப்பை திசுக்கள்

aqw-300x224-300x224-615x459
பல்சுவை
எண்டோமெட்ரியோசிஸ் (Endometriosis) என்று சொல்லக்கூடிய நோயானது கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற திசுவானது வளர்ந்து, மற்ற இடங்களுக்குப் பரவி அங்கும் வளர்கின்ற ஒரு நிலை. இதனால் வலி, அதிக ரத்தப்போக்கு, மாதவிடாய் காலத்துக்கு இடையிலான இடைவெளியில் மாதவிடாய் வருவது, கர்ப்பம் உண்டாவதில் ...
Comments Off on தாய்மை அடைவதை தடை செய்யும் கர்ப்பப்பை திசுக்கள்