தாய்மாரின் கருச்சிதைவு அபாயத்தைத் தடுக்க………….

தாய்மாரின் கருச்சிதைவு அபாயத்தைத் தடுக்க………….

preg-200x300
பல்சுவை
இன்றைய பெண்கள் கருவுறும்போதே குழந்தையோடு சில கேள்விகளையும் சேர்த்தே சுமக்கிறார்கள். அவற்றுள் முக்கியமானது, ‘அபார்ஷன் அபாயம்’ குறித்த அவர்களின் சந்தேகங்கள். அவற்றைப் போக்கும் விதமாக இங்கே தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ளும் அரசு மகப்பேறு மருத்துவரான திருமதி. சி.பரிமளா, ‘அபார்ஷன் ...
Comments Off on தாய்மாரின் கருச்சிதைவு அபாயத்தைத் தடுக்க………….