தாய்பாலில் போதை பொருளை கலந்துகொடுத்த பெண்

தாய்பாலில் போதை பொருளை கலந்துகொடுத்த பெண்

Image 6
சமூக சீர்கேடு
நியூஸிலாந்தைச் சேர்ந்த கெதரின் ஓன் என்ற 29 வயதுடைய பெண்ணொருவரே இத்தகைய குற்றத்தை எதிர்கொண்டுள்ளார். தனது துனைவருக்கும் தெரிந்த நிலையில், 18 வாரங்களுக்கும் குறைந்த நிலையில் உடைய தனது மகள் பிரெய்னிக்கு தாயப்பாலில் போதைப் பொருளை கலந்து கொடுத்தார் ...
Comments Off on தாய்பாலில் போதை பொருளை கலந்துகொடுத்த பெண்