தாயையும் மகளையும் ஒரே நேரத்தில் கர்ப்பமாக்கிய தமிழ்க் குடும்பஸ்தன் !

தாயையும் மகளையும் ஒரே நேரத்தில் கர்ப்பமாக்கிய தமிழ்க் குடும்பஸ்தன் !

download-11
சமூக சீர்கேடு
வவுனியா தேக்குவத்தைப் பகுதிக்கு அண்மையில் சிங்களக் குடும்பம் ஒன்றுடன் நெருங்கிப் பழகிய வவுனியா தெற்கைச் சேர்ந்த வாகன உரிமையாளரால் அக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாய் மற்றும் மகள் ஒரே நேரத்தில் கர்ப்பமடைந்துள்ளனர்.குறித்த குடும்பத்தில் கணவர் இராணுவத்தில் சேர்ந்து காணாமல் ...
Comments Off on தாயையும் மகளையும் ஒரே நேரத்தில் கர்ப்பமாக்கிய தமிழ்க் குடும்பஸ்தன் !