தாயின் கள்ளக்காதலை செல்போனில் படம் பிடித்துத் தந்தையிடம் காட்டிய தனயன்

தாயின் கள்ளக்காதலை செல்போனில் படம் பிடித்துத் தந்தையிடம் காட்டிய தனயன்

20122811010677734_20-331x219
சமூக சீர்கேடு
ஜிம்பாவே நாட்டில் தாயின் கள்ளக்காதலை செல்போனில் படம் பிடித்து தந்தைக்கு போட்டுக் காட்டி மாட்டி விட்டுள்ளான் மகன் ஒருவன். ஜிம்பாவே நாடு புலாவியோ சேர்ந்தவர் துமிசானி என்பவர்.அவர் தனது மனைவியுடன் நகரில் வசித்து வந்தார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் ...
Comments Off on தாயின் கள்ளக்காதலை செல்போனில் படம் பிடித்துத் தந்தையிடம் காட்டிய தனயன்

20122811010677734_20
சமூக சீர்கேடு
ஜிம்பாவே நாட்டில் தாயின் கள்ளக்காதலை செல்போனில் படம் பிடித்து தந்தைக்கு போட்டுக் காட்டி மாட்டி விட்டுள்ளான் மகன் ஒருவன். ஜிம்பாவே நாடு புலாவியோ சேர்ந்தவர் துமிசானி என்பவர்.அவர் தனது மனைவியுடன் நகரில் வசித்து வந்தார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் ...
Comments Off on தாயின் கள்ளக்காதலை செல்போனில் படம் பிடித்துத் தந்தையிடம் காட்டிய தனயன்