தாயின் கருவில் கைத்தட்டிய அதிசய குழந்தை! வியப்பூட்டும் வீடியோ

தாயின் கருவில் கைத்தட்டிய அதிசய குழந்தை! வியப்பூட்டும் வீடியோ

baby_clapping_002-615x682
வினோதங்கள்
தாயின் கருவறையில் கைத்தட்டிய 14 வார குழந்தையின் வீடியோ அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பிரித்தானியாவில் வசிக்கும் ஜென் கார்டியனல்(Jen Cardinal), தனது கணவருடன் சேர்ந்து, தான் வயிற்றில் சுமந்து வரும் 14 வார குழந்தையை தாலாட்டி மழலையர் பாடல் ...
Comments Off on தாயின் கருவில் கைத்தட்டிய அதிசய குழந்தை! வியப்பூட்டும் வீடியோ

baby_clapping_002-100x100
வினோதங்கள்
தாயின் கருவறையில் கைத்தட்டிய 14 வார குழந்தையின் வீடியோ அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பிரித்தானியாவில் வசிக்கும் ஜென் கார்டியனல்(Jen Cardinal), தனது கணவருடன் சேர்ந்து, தான் வயிற்றில் சுமந்து வரும் 14 வார குழந்தையை தாலாட்டி மழலையர் பாடல் ...
Comments Off on தாயின் கருவில் கைத்தட்டிய அதிசய குழந்தை! வியப்பூட்டும் வீடியோ