தாம்பத்ய உறவில் தினம் தினம் புதிய யுக்திகள்..!

தாம்பத்ய உறவில் தினம் தினம் புதிய யுக்திகள்..!

22-sex-fantasies
அந்தரங்கம்
காதலர்கள் மணிக்கணக்கில் ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் பேசுவார்கள். அதேசமயம் திருமணம் ஆன தம்பதியர் அது போல பேசுவார்கள் என்று கூற முடியாது. திருமணம் ஆன மறுநாள் தொடங்கியே அவர்களுக்கு குடும்ப பொறுப்புகள் வந்து விடும். இருவரும் பேசிக்கொள்வதற்கு தனியாக சில ...
Comments Off on தாம்பத்ய உறவில் தினம் தினம் புதிய யுக்திகள்..!