தாம்பத்யத்தில் உள்ள‌ முக்கிய அம்சங்கள்

தாம்பத்யத்தில் உள்ள‌ முக்கிய அம்சங்கள்

hqdefault17-300x167
அந்தரங்கம்
தாம்பத்யம் என்பது இல்லற பந்தத்தில் உடல் பசியை தீர்ப்பதற்கு மட்டுமல்ல. ஒருவருக்கொருவர் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள உதவும் ஆயுதம். உடல் தேவையை பூர்த்தி செய்வது மட்டுமே நோக்கமாக இரு ந்தால் அது முழுமையான காதலா காது. உறவின் போது ...
Comments Off on தாம்பத்யத்தில் உள்ள‌ முக்கிய அம்சங்கள்