தாம்பத்திய உறவில் செக்ஸ் மகிழ்ச்சி

தாம்பத்திய உறவில் செக்ஸ் மகிழ்ச்சி

13176400655454-300x194-615x398
அந்தரங்கம்
கணவன் மனைவி உறவில் கீழ்க்கண்ட ஆலோசனைகளைக் கருத்தில் கொண்டால் நம் இரு பாலருக்கும் மகிழ்ச்சி தரும். 1. முதலில் முத்தம்: இலக்கு மறுகோடியிலிருந்தாலும் துவக்கம் இங்குதான். நாம் பேசுவது வாய்க்கு வாய் வைத்து இடும் முத்தத்தைப் பற்றி; நெற்றியிலும் ...
Comments Off on தாம்பத்திய உறவில் செக்ஸ் மகிழ்ச்சி