தாம்பத்திய உறவிற்குபின் அதிக நேரம் துணையுடன் விளையாடுவதை விரும்பும் பெண்கள்.!!

தாம்பத்திய உறவிற்குபின் அதிக நேரம் துணையுடன் விளையாடுவதை விரும்பும் பெண்கள்.!!

13-sex12-56-300-300x175
அந்தரங்கம்
தாம்பத்திய உறவிற்குபின்னர் தங்களுடன் சின்ன சின்ன முத்தமிடல், தழுவல், அரவணைப்பு போன்ற விளையாட்டுகளில் ஈடுபடவேண்டும் என்றும் பெரும்பாலான பெண்கள் விரும்புவதாக ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது. அதேபோல் உறவின் போது பெரும்பாலான ஆண்கள் சுயநலமிகளாக நடந்து கொள்வதாக பெண்கள் ஆதங்கப்பட்டுள்ளனர். ...
Comments Off on தாம்பத்திய உறவிற்குபின் அதிக நேரம் துணையுடன் விளையாடுவதை விரும்பும் பெண்கள்!

tumblr_lxpxwgB9Ul1qcfin3o1_5001-300x195
அந்தரங்கம்
தாம்பத்திய உறவிற்குபின்னர் தங்களுடன் சின்ன சின்ன முத்தமிடல், தழுவல், அரவணைப்பு போன்ற விளையாட்டுகளில் ஈடுபடவேண்டும் என்றும் பெரும்பாலான பெண்கள் விரும்புவதாக ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது. அதேபோல் உறவின் போது பெரும்பாலான ஆண்கள் சுயநலமிகளாக நடந்து கொள்வதாக பெண்கள் ஆதங்கப்பட்டுள்ளனர். ...
Comments Off on தாம்பத்திய உறவிற்குபின் அதிக நேரம் துணையுடன் விளையாடுவதை விரும்பும் பெண்கள்.!!