தாம்பத்தியத்தில் எந்திரத்தனங்களும்

தாம்பத்தியத்தில் எந்திரத்தனங்களும்

b0864-varunsandeshnishaagarwalhotromancebedsceneinemaindieevela-hotactressclips-blogspot-com26-300x171-615x351
அந்தரங்கம்
தெளிவான நீரோட்டம் போல சென்று கொ ண்டிருக்கும் வாழ்க்கைப்பாதையில் சின்ன சின்னதாய் சலசலப்புகள் ஏற்படுவது வாடிக் கை. அவ்வப்போது எழும் புகைச்சல்களை ஊதி பெரிதாக்காமல் ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரம் பேசினால் பிரச்சினைகள் தீர்ந்து விடும். அன்றாட வாழ்வில் வரும் குடும்ப ...
Comments Off on தாம்பத்தியத்தில் எந்திரத்தனங்களும், எல்லைமீறல்களும் கூடவே கூடாது!

vlcsnap-2012-06-17-18h35m15s2441
அந்தரங்கம்
தெளிவான நீரோட்டம் போல சென்று கொ ண்டிருக்கும் வாழ்க்கைப்பாதையில் சின்ன சின்னதாய் சலசலப்புகள் ஏற்படுவது வாடிக் கை. அவ்வப்போது எழும் புகைச்சல்களை ஊதி பெரிதாக்காமல் ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரம் பேசினால் பிரச்சினைகள் தீர்ந்து விடும். அன்றாட வாழ்வில் வரும் குடும்ப ...
Comments Off on தாம்பத்தியத்தில் எந்திரத்தனங்களும், எல்லைமீறல்களும் கூடவே கூடாது!