தாமாக இயங்கும் கார்களால் சூழலுக்கு ஆபத்தா?

தாமாக இயங்கும் கார்களால் சூழலுக்கு ஆபத்தா?

car_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
கூகுள் நிறுவனம் உட்பட மேலும் சில கார் வடிவமைப்பு நிறுவனங்கள் ஓட்டுநர் இன்றி இயங்கக்கூடிய கார்களை வடிவமைத்துள்ளன. இக்கார்கள் தற்போது பரிசோதிப்பில் உள்ள நிலையில் இவற்றினால் சூழலுக்கான பாதிப்பு 90 சதவீதம் இல்லை என ஆய்வு ஒன்றின் மூலம் ...
Comments Off on தாமாக இயங்கும் கார்களால் சூழலுக்கு ஆபத்தா?