தாமதமாய் செய்யப்படும் திருமணங்களில் இருக்கும் நுட்பமான சிக்க‍ல்! – அறியவேண்டிய அவசியத் தகவல்

தாமதமாய் செய்யப்படும் திருமணங்களில் இருக்கும் நுட்பமான சிக்க‍ல்! – அறியவேண்டிய அவசியத் தகவல்

qfhf4jn2z83m_t
அந்தரங்கம்
அன்புள்ள அம்மாவிற்கு — என் வயது, 43; என் கணவரின் வயது, 45. எங்களுக்கு, எட்டு ஆண்டுகளு க்கு முன், திருமணம் நடந்தது; குழந்தையில்லை. திருமணமானதில் இரு ந்து கூட்டு குடும்பமாக இருந்து வருகிறோம். எங்களுடன் என் கணவரின் ...
Comments Off on தாமதமாய் செய்யப்படும் திருமணங்களில் இருக்கும் நுட்பமான சிக்க‍ல்! – அறியவேண்டிய அவசியத் தகவல்