தாடைவலி மாரடைப்பின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம்!

தாடைவலி மாரடைப்பின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம்!

download5-300x150-615x308
மருத்துவம்
இந்தக் காலத்­துல யாரையும் நம்ப முடி­ய­லீங்க’ என்று சிலர் புலம்­பு­வதைக் கேட்­டி­ருப்போம். இப்­போ­தெல்லாம் நோயைக் கூட அப்­படி நம்ப முடி­வ­தில்லை. நெஞ்­சு­வலி ஏற்­பட்டால் அது மார­டைப்பின் அறி­கு­றி­யாக இருக்கும் என்­பது நமக்குத் தெரியும். சம்­பந்­த­மில்­லாமல் தாடையில் வலி ஏற்­பட்டால், ...
Comments Off on தாடைவலி மாரடைப்பின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம்!