தலைவலி-புற்றுநோய்-மன அழுத்தம் நோய்களுக்கு தீர்வு தரும் செக்ஸ்

தலைவலி-புற்றுநோய்-மன அழுத்தம் நோய்களுக்கு தீர்வு தரும் செக்ஸ்

tumblr_059
அந்தரங்கம்
நம்மில் பலரும் வேலை பரபரப்பில் இயந்திர கதியாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம். இதனால் உடலுக்கு ஏற்படும் வியாதிகள் குறித்து கவனம் செலுத்துவதில்லை. தலைவலி வந்தால் கூட அதற்கு ஒரு மாத்திரையை போட்டு விட்டு பணியை தொடர்கிறோம். அதுவே, இதயம் தொடர்பான ...
Comments Off on தலைவலி-புற்றுநோய்-மன அழுத்தம் நோய்களுக்கு தீர்வு தரும் செக்ஸ்