தலைவலியைத் தூண்டும் உணவுகள்

தலைவலியைத் தூண்டும் உணவுகள்

6ca306d2-7b66-4d64-a3ed-0237bcb8cefa_S_secvpf
மருத்துவம்
ஒருவருக்கு உடலில் ஏற்படும் வலிகளிலேயே மிகவும் தொல்லை தரக்கூடிய வலி தான் தலைவலி. ஒருசில உணவுகளை உட்கொண்டாலும், தலைவலியானது அதிகரிக்கும். மேலும் அந்த உணவுகள் அனைத்தும் அனைவருக்கும் தலைவலியை தூண்டும் என்று சொல்ல முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மட்டும் ...
Comments Off on தலைவலியைத் தூண்டும் உணவுகள்