தலைமுடியை விற்று பெற்றோரின் கனவை நனவாக்கிய சிறுமி.

தலைமுடியை விற்று பெற்றோரின் கனவை நனவாக்கிய சிறுமி.

தலைமுடியை விற்று பெற்றோரின் கனவை நனவாக்கிய சிறுமி.
நட்தாசா, 12 வயது நிரம்பிய பிரேசில் பெண். சுமார் 1.6 மீட்டர் நீளமான தனது தலைமுடியை விற்று தனது பெற்றோரின் கனவை நனவாக்கியுள்ளார். Hair-selling-tamilபிறந்தது தொடக்கம் தலைமுடியை வெட்டாது இருந்த தனது முடியை விற்றதன் மூலம் 4 500 ...
Comments Off on தலைமுடியை விற்று பெற்றோரின் கனவை நனவாக்கிய சிறுமி.