தயவு செய்து இனிமேலும் இந்த பொய்களை உறவுகளுக்குள் வளரவிட வேண்டாம் ப்ளீஸ்!!

தயவு செய்து இனிமேலும் இந்த பொய்களை உறவுகளுக்குள் வளரவிட வேண்டாம் ப்ளீஸ்!!

lovers-150x150
ஹாட் கிசு கிசு
பொய் என்பது பூஜியத்தை போல சில சமயங்களில் மதிப்பை உயர்த்தும், சில சமயங்களில் மதிப்பை குறைக்கும். அது போல தான் உறவுகளில் எழும் பொய்களும். நீங்கள் கூறும் சில பொய்கள் சில நேரங்களில் நன்மையை விளைவிக்கும். சில நேரங்களில் ...
Comments Off on தயவு செய்து இனிமேலும் இந்த பொய்களை உறவுகளுக்குள் வளரவிட வேண்டாம் ப்ளீஸ்!!