தயக்கம் ‘இதற்கு’ சிகிச்சை அல்ல!

தயக்கம் ‘இதற்கு’ சிகிச்சை அல்ல!

labtap_2899393f
Videos
திருமணமாகிக் குழந்தைக்காக மருத்துவரை அணுகும் பல ஆண்கள் “டாக்டர் ஒரு நிமிஷம், நான் சின்ன வயதில் தவறு செய்துவிட்டேன்” என்று மிகுந்த தயக்கத்துடன் பேச ஆரம்பிப்பார்கள். அவர்கள் பேசத் தயங்கும் அந்த விஷயம்: சுயஇன்பம். ஆனால், அது குற்றமே ...
Comments Off on தயக்கம் ‘இதற்கு’ சிகிச்சை அல்ல!