தம்பதியர்கள் சண்டை போடுவதற்கு என்ன காரணம்?

தம்பதியர்கள் சண்டை போடுவதற்கு என்ன காரணம்?

00-300x199
அந்தரங்கம்
என்னதான் காதல் திருமணமாகவோ அல்லது நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமாகவோ இருந்தாலும், தம்பதியர்கள் போடும் சண்டைக்கு அளவே இல்லாமல் போகிறது. அதிலும் இருவரும் வேலைக்கு செல்பவராக இருந்தால் சொல்லவே வேண்டாம். இருவருக்கும் கோபம் வந்தால் வீடே இரண்டாகிவிடுவது போல் சண்டை போடுவார்கள். ...
Comments Off on தம்பதியர்கள் சண்டை போடுவதற்கு என்ன காரணம்?