தமிழ் படத்தில் நடிக்காமல் ஒதுங்கியது ஏன்? கனிகா பதில்

தமிழ் படத்தில் நடிக்காமல் ஒதுங்கியது ஏன்? கனிகா பதில்

kanika
ஹாட் கிசு கிசு
பைவ் ஸ்டார், வரலாறு போன்ற ஒரு சில படங்களில் மட்டுமே நடித்திருப்பவர் கனிகா. தமிழில் வாய்ப்பு வரும் என்று காத்திருந்தவருக்கு ஏமாற்றம் ஏற்பட்டது. மலையாள படங்களில் கவனத்தை திருப்பினார். தமிழ் படங்களில் நடிக்காமல் ஒதுங்கியது ஏன் என்பதற்கு பதில் ...
Comments Off on தமிழ் படத்தில் நடிக்காமல் ஒதுங்கியது ஏன்? கனிகா பதில்