தமிழ் சினிமாவில் தரமான கலைஞர்களை உருவாக்கிய வாத்தியார்கள்

தமிழ் சினிமாவில் தரமான கலைஞர்களை உருவாக்கிய வாத்தியார்கள்

teachers001
Cinema News Featured
குட்டு வாங்கினாலும் மோதிர கையால் வாங்க வேண்டும் என்பார்கள். அதுபோல் தமிழ் சினிமாவில் ரஜினி, கமல் போன்றோர் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் இவர்களை உருவாக்கிய வாத்தியார்கள் தான் ஒரு காரணம். அவர்களை பற்றிய ஒரு ...
Comments Off on தமிழ் சினிமாவில் தரமான கலைஞர்களை உருவாக்கிய வாத்தியார்கள்