தமிழில் வாய்ப்பு இல்லாததால் பிற மொழிப் பக்கம் திரும்பிய நடிகை!

தமிழில் வாய்ப்பு இல்லாததால் பிற மொழிப் பக்கம் திரும்பிய நடிகை!

தமிழில் வாய்ப்பு இல்லாததால் பிற மொழிப் பக்கம் திரும்பிய நடிகை!
மலையாளத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக இருந்த நடிகை தமிழில் ரேணியாக வந்தாராம். இவர் பார்ப்பதற்கு சின்னப் பொண்ணு போன்று இருந்ததால் வாய்ப்புகள் கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்ததாம். இதன் காரணத்தினாலேயே இரண்டு படங்களுக்குப் மேல் வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லையாம். இதனால் தாய் மொழி ...
Comments Off on தமிழில் வாய்ப்பு இல்லாததால் பிற மொழிப் பக்கம் திரும்பிய நடிகை!