தப்பு செய்ய தயாராகலாம்…!!!

தப்பு செய்ய தயாராகலாம்…!!!

021-300x245
அந்தரங்கம்
உடலுறவு என்பது மிக மகிழ்வான நிகழ்ச்சி. பல வித இன்பங்கள் நிறைந்தது. அதை முழுமையாக அனுபவிக்க அனுபவமில்லாவிட்டாலும், அதைப் பற்றிய பாலியல் அறிவு தேவை. இதில் சொல்லிக் கொடுக்க என்ன இருக்கிறது, எல்லாம் இயற்கையாகவே தெரிந்து விடும் என்பது ...
Comments Off on தப்பு செய்ய தயாராகலாம்…!!!