தனது மகளின் நண்பனான 12 வயதுச் சிறுவன் மூலம் குழந்தை பெற்ற 36 வயதுப் பெண்

தனது மகளின் நண்பனான 12 வயதுச் சிறுவன் மூலம் குழந்தை பெற்ற 36 வயதுப் பெண்

671989071362560032gossip
சமூக சீர்கேடு
12 வயதுடைய பாடசாலை மாணவன் ஒருவனை மயக்கி, பாலுறவுக்கு பயன்படுத்தி, அவன் மூலம் கருத்தரித்து பெண் குழந்தை ஒன்றை பெற்றெடுத்த அவுஸ்திரேலியப் பெண் ஒருவருக்கு 06 வருடம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தனது மகளுடன் ஒன்றாக பாடசாலையில் படிக்கும் ...
Comments Off on தனது மகளின் நண்பனான 12 வயதுச் சிறுவன் மூலம் குழந்தை பெற்ற 36 வயதுப் பெண்

94144620timthumb
சமூக சீர்கேடு
12 வயதுடைய பாடசாலை மாணவன் ஒருவனை மயக்கி, பாலுறவுக்கு பயன்படுத்தி, அவன் மூலம் கருத்தரித்து பெண் குழந்தை ஒன்றை பெற்றெடுத்த அவுஸ்திரேலியப் பெண் ஒருவருக்கு 06 வருடம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தனது மகளுடன் ஒன்றாக பாடசாலையில் படிக்கும் ...
Comments Off on தனது மகளின் நண்பனான 12 வயதுச் சிறுவன் மூலம் குழந்தை பெற்ற 36 வயதுப் பெண்